نویسنده = فاطمه امیدی سراجاری عباس قاسمی زاد
تعداد مقالات: 1

1 بررسی تأثیر فیزیکی ناخالصی موجود در مخلوط مایع دوتریوم - تریتیوم در مقدار بازدهی میونی همجوشی کاتالیزور میونی
فاطمه امیدی سراجاری عباس قاسمی زاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (122.67 K)