نویسنده = عدالت مختاری نژاد و علی اصغر مولوی
تعداد مقالات: 1

1 مقایسه توزیع دوز چشمه I125 در فانتوم آب برای مدلهای 6711 و 3500ISC با استفاده از کد MCNP
عدالت مختاری نژاد و علی اصغر مولوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (95.56 K)