نویسنده = سولماز تقوی کنی غلامرضا رئیس علی وحیده عطائی نیا ایمان تقی زاده بروجردی
تعداد مقالات: 1

1 محاسبه آهنگ تولید ازن در سیست مهای پرتودهی گاما و تعیین میزان تهویه لازم
سولماز تقوی کنی غلامرضا رئیس علی وحیده عطائی نیا ایمان تقی زاده بروجردی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (101.88 K)