نویسنده = مهدی پورمهر مهدی ترکش اصفهانی و حمید رضا مهاجرانی
تعداد مقالات: 1

1 بهبود مدل سینتیکی واکنش هیدروفلوراسیون دی اکسید اورانیوم بر اساس قانون مجموع زمانهای مشخصه
مهدی پورمهر مهدی ترکش اصفهانی و حمید رضا مهاجرانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (111.74 K)