نویسنده = سید محمد مهدی ابطحی مجید شهریاری محمد حسن زحمتکش و حسین خلفی
تعداد مقالات: 1

1 تعیین توزیع دز نوترون در ستون حرارتی راکتور تحقیقاتی تهران با استفاده از دزیمتر ژلی پلیمری PAGAT
سید محمد مهدی ابطحی مجید شهریاری محمد حسن زحمتکش و حسین خلفی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (108.02 K)