نویسنده = محمدرضا اسکندری هادی خواجه آزاد مهدی کاوه نیا
تعداد مقالات: 1

1 محاسبه تحلیلی پارامترهای همجوشی مولکولهای سه جسمی در مختصات ژاکوبی با استفاده از بسط تابع موج برحسب هارمونیکهای فوق کروی و توابع توسعه یافته لاگر
محمدرضا اسکندری هادی خواجه آزاد مهدی کاوه نیا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (102.88 K)