نویسنده = آرش مالک پور عباس قاسمی زاد
تعداد مقالات: 1

1 بررسی پارامترهای فیزیکی موثر بر موج فشار در روش همجوشی محصورشدگی لختی
آرش مالک پور عباس قاسمی زاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (104.92 K)