نویسنده = نوید پورصالحی مجید شهریاری حسین خلفی عبدالحمید مینوچهر
تعداد مقالات: 2

1 حل معادله الحاقی پخش نوترون دو بعدی چند گروهی توسط روش المان محدود
نوید پورصالحی مجید شهریاری حسین خلفی عبدالحمید مینوچهر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (96.78 K)

2 عنوان : حل معادله دیفیوژن دو بعدی ، چند گروهی توسط روش المان محدود
نوید پورصالحی مجید شهریاری حسین خلفی عبدالحمید مینوچهر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (872.26 K)