نویسنده = امید صفرزاده علی خاکی صدیق امیرسعید شیرانی و مسعود منصوری
تعداد مقالات: 1

1 طراحی کنترل کننده مقاوم سطح به روش نظریه فیدبک کمی برای مولد های بخار هسته ای در توان بالا
امید صفرزاده علی خاکی صدیق امیرسعید شیرانی و مسعود منصوری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (94.08 K)