نویسنده = خلیل مشکبار بخشایش ناصر وثوقی
تعداد مقالات: 1

1 توسعه یک روش عددی برای حل معادلات سینتیک نقطه ای و مقایسه آن با کد دینامیکی DYNCO
خلیل مشکبار بخشایش ناصر وثوقی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (88.19 K)