نویسنده = احد اله عزتی محمد باقر غفرانی و مجید شهریاری
تعداد مقالات: 1

1 محاسبات نوترونیک و ترموهیدرولیک راکتور HTTR
احد اله عزتی محمد باقر غفرانی و مجید شهریاری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (95.35 K)