نویسنده = رسول صدیقی الناز یزدانی سمیرا افسری و محمود صداقتی زاده
تعداد مقالات: 1

1 بلوک های یونی شتاب داده شده توسط نیروی غیر خطی با نمایه چگالی غیر همگن رایلی
رسول صدیقی الناز یزدانی سمیرا افسری و محمود صداقتی زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (94.02 K)