نویسنده = اسداله توکلی نژاد علی اکبر رجبی
تعداد مقالات: 1

1 بررسی اسپین پروتون در پتانسیل نگهدارنده ax2-c/x
اسداله توکلی نژاد علی اکبر رجبی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (108.52 K)