نویسنده = زهرا علی پور جلبری محمد علی جعفری زاده و ناصر فولادی
تعداد مقالات: 1

1 حل دقیق مدل هامیلتونین لیپکین با استفاده از روش توزیع طیفی، روابط بازگشتی و ماتریس ژاکوبین
زهرا علی پور جلبری محمد علی جعفری زاده و ناصر فولادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (86.95 K)