نویسنده = سید علی واعظ زاده محمود اله وردی حسن ندایی مهبد اصفهانی و حمیدرضا شعبانی
تعداد مقالات: 1

1 مقایسه و ارزیابی صحت دز در طرح درما نهای دو و سه بعدی پروستات به روش دزیمتری عملی با استفاده از دیودهای نیمه رسانا
سید علی واعظ زاده محمود اله وردی حسن ندایی مهبد اصفهانی و حمیدرضا شعبانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (106.75 K)