نویسنده = صالحی قاسم صداقتیزاده محمود
تعداد مقالات: 1

1 بررسی جذب دوتریوم در هدفهای لایهنازک تیتانیمی به منظور استفاده در مولد نوترون
صالحی قاسم صداقتیزاده محمود
مشاهده مقاله | اصل مقاله (201.05 K)