نویسنده = فرشته عدلی عباس قاسمی زاد
تعداد مقالات: 1

1 نقش پوشش متخلخل نانوساختار در کاهش ناپایداری ریلی - تیلور در همجوشی محصورشدگی لختی
فرشته عدلی عباس قاسمی زاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (194.3 K)