نویسنده = منصور طالبی جمشید خورسندی
تعداد مقالات: 1

1 بررسی جریان سیال حول دسته لوله های مولدهای بخار با استفاده از روش عددی
منصور طالبی جمشید خورسندی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (204.76 K)