نویسنده = غلامرضا رئیس علی سعید حمیدی وحیدرضا بابائی سید محمودرضا تهامی
تعداد مقالات: 1

1 بررسی اثرکاهش دز جذب شده در لبه های محصول بر نسبت یکنواختی دز وآهنگ تولید در سیستمهای پرتو دهی الکترونی
غلامرضا رئیس علی سعید حمیدی وحیدرضا بابائی سید محمودرضا تهامی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (205.37 K)