نویسنده = حمیدرضا باغانی سید محمودرضا آقامیری حسین قرائتی ربیع مهدوی
تعداد مقالات: 1

1 بررسی رادیوتراپی Craniospinal در دو پلن مختلف توسط نرم افزار طراحی درمان سه بعدی CorePlan به لحاظ همپوشانی میدان های درمانی و دز جذبی توسط اندامهای در خطر
حمیدرضا باغانی سید محمودرضا آقامیری حسین قرائتی ربیع مهدوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (185.14 K)