نویسنده = اکرم پورمتین علیرضا خانچی محمد حسین مشهدی زاده بهزاد میانجی
تعداد مقالات: 1

1 بررسی رفتار جذبی یون توریوم (IV) با رزین آمبرلایت 4X A D - بااستفاده از استخراج کننده سیانکس 923
اکرم پورمتین علیرضا خانچی محمد حسین مشهدی زاده بهزاد میانجی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (203.52 K)