نویسنده = لیلا سادات طالب عباس قاسمی زاد
تعداد مقالات: 1

1 نهشت انرژی ذرات باردار و نوترون ها در پلاسمای همجوشی محصورشدگی لختی
لیلا سادات طالب عباس قاسمی زاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (188.92 K)