نویسنده = مهدوی محمد کالجی بهناز کوهرخی طه
تعداد مقالات: 2

1 محاسبه آهنگ همجوشی در مولکول µtt با استفاده از روش ترکیب خطی اوربیتال های اتمی
مهدوی محمد کالجی بهناز کوهرخی طه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (190.75 K)

2 محاسبه توان تابش ترمزی در پلاسمای واگن در همجوشی
مهدوی محمد کالجی بهناز کوهرخی طه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (194.64 K)