نویسنده = سعید طالبی حسین کاظمی نژاد هادی دویلو
تعداد مقالات: 1

1 بررسی جریان دو فازی در یک کانال جوشان فشار پایین
سعید طالبی حسین کاظمی نژاد هادی دویلو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (189.23 K)