نویسنده = محمد صالح زاده حسین کاظمی نژاد حسین خلفی
تعداد مقالات: 2

1 بررسی ترمو مکانیک میله های سوخت رآکتور های آب تحت فشار
محمد صالح زاده حسین کاظمی نژاد حسین خلفی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (181.32 K)

2 بررسی ترموهیدرولیک میله های سوخت رآکتور های آب تحت فشار و بررسی حاشیه ایمنی آن به روش عددی
محمد صالح زاده حسین کاظمی نژاد حسین خلفی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (204.22 K)