نویسنده = هادی عرب نژاد جلیل جعفری محمد باقر غفرانی مرتضی طاهرزاده فرد
تعداد مقالات: 1

1 تحلیل رژیم های انتقال حرارت در شرایط گردش طبیعی در مدار ترموهیدرولیکی 2-TTL
هادی عرب نژاد جلیل جعفری محمد باقر غفرانی مرتضی طاهرزاده فرد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (194.48 K)