نویسنده = محمد رضا نعمت اللهی محمد رضا اسکندری ابراهیم گشتاسبی راد بابک خنشا عبد الصمد جعفری
تعداد مقالات: 1

1 مدلسازی توزیع دما، سرعت و فشار سیال سدیم مایع در مجاورت اتصالات سیستم Piping یک راکتور LMFBR با استفاده از نرم افزار
محمد رضا نعمت اللهی محمد رضا اسکندری ابراهیم گشتاسبی راد بابک خنشا عبد الصمد جعفری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (189.74 K)