نویسنده = علی اکبر مهماندوست خواجه داد مسعود مهجور شفیعی
تعداد مقالات: 1

1 اندازه گیری سطح مقطع دیفرانسیلی برهم کنش d(133MeV)+ p?3He+g
علی اکبر مهماندوست خواجه داد مسعود مهجور شفیعی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (199.51 K)