نویسنده = فرشاد قاسمی محمد مهدی عباسی فریدون عباسی دوانی
تعداد مقالات: 1

1 طراحی و ساخت مجموعه کاواک های هشت تایی شتابدهنده خطی الکترون بصورت یکپارچه و شبیه سازی آن توسط نرم افزار HFSS
فرشاد قاسمی محمد مهدی عباسی فریدون عباسی دوانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (180.27 K)