نویسنده = مینا رسولی رسول خدابخش صمد سبحانیان
تعداد مقالات: 1

1 محاسبه ضریب تراکم در گداخت هست های به طریق محصور سازی لختی (ICF) با در نظر گرفتن انعکاس امواج ضربه
مینا رسولی رسول خدابخش صمد سبحانیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (344.85 K)