نویسنده = شهلا ممقانی صمد سبحانیان مهسا امیر عابدی
تعداد مقالات: 1

1 بررسی نقش ارتعاشات سطحی در سطح مقطع همجوشی واکنش 12C+20 Ne
شهلا ممقانی صمد سبحانیان مهسا امیر عابدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (353.27 K)