نویسنده = فاطمه دولتشاه فرهود ضیائی علی اکبر میرزایی ناهید حاجیلو رضا امرائی
تعداد مقالات: 1

1 مطالعه اثر عملیات حرارتی روی پاسخ EPR نمونههای هیدروکسی اپتایت سنتز شده به روش هیدرولیز تحت تابش پرتوهای گاما
فاطمه دولتشاه فرهود ضیائی علی اکبر میرزایی ناهید حاجیلو رضا امرائی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (337.62 K)