نویسنده = مهدی نصری نصرآبادی حسین امامی
تعداد مقالات: 1

1 محاسب? پارامترهای چگالی تراز هسته ای Ge71
مهدی نصری نصرآبادی حسین امامی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (348.67 K)