نویسنده = الهه یعقوبیپور مجتبی مستجابالدعواتی محمدحسین نادری
تعداد مقالات: 1

1 توصیف بینابهای چرخشی ایزوتوپهای Pb192 و Pb194 در چارچوب نظریهی تغییر شکل کوانتومی
الهه یعقوبیپور مجتبی مستجابالدعواتی محمدحسین نادری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (335.93 K)