نویسنده = لیلا اکبرزاده قلی دیزجی مهدی سودمند صمد سبحانیان
تعداد مقالات: 1

1 بررسی ناهمسانگردی پاره های شکافت بر اساس مدل انقطاع آماری
لیلا اکبرزاده قلی دیزجی مهدی سودمند صمد سبحانیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (337.3 K)