نویسنده = هادی اسلامی زاده احمد انصاری شیرین رستمی
تعداد مقالات: 1

1 اثر چسبندگی ماده هسته ای روی احتمال شکافت و کثرت نوترونهای خروجی قبل از فرایند شکافت
هادی اسلامی زاده احمد انصاری شیرین رستمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (360.25 K)