نویسنده = اتابک ابراهیمی کامران سپانلو غلامرضا جهان فرنیا فرامرز یوسف پور سید محسن حسینی سید مجدالدین حسینی
تعداد مقالات: 1

1 محاسبه دز موثر فردی در اطراف راکتور توریومی در حوادث ماورای طراحی(BDBA )
اتابک ابراهیمی کامران سپانلو غلامرضا جهان فرنیا فرامرز یوسف پور سید محسن حسینی سید مجدالدین حسینی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (347.73 K)