نویسنده = محمد رضا پارسائیان مسعود کازرانی نژاد سید جمال الدین مصطفوی حسینعلی بابایی منیره خیرخواه مریم بنایی
تعداد مقالات: 1

1 بررسی اثر پرتوهای الکترونی بر انعقاد سازی الکتریکی رنگ های دیسپرس، راکتیو و گوگردی
محمد رضا پارسائیان مسعود کازرانی نژاد سید جمال الدین مصطفوی حسینعلی بابایی منیره خیرخواه مریم بنایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (344.04 K)