نویسنده = علیرضا خانچی حسن صدیقی شیدا انصار بهزاد میانجی داوود قدوسینژاد
تعداد مقالات: 1

1 بررسی کاربرد جداکننده مارپیچ همفری برای افزایش عیار سریم از آنومالی پنج معدن ساغند یزد
علیرضا خانچی حسن صدیقی شیدا انصار بهزاد میانجی داوود قدوسینژاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (350.21 K)