نویسنده = محمد حسن ملاح سید جابر صفدری علیرضا بهرامیان روح اله حبیب زاده اسبو سید مهدی فخر طه
تعداد مقالات: 1

1 طراحی فرآیند مگ مولکولی تکنیکی نوین در جداسازی مقادیر جزیی رادیوایزوتوپ ها از پسماند هسته ای
محمد حسن ملاح سید جابر صفدری علیرضا بهرامیان روح اله حبیب زاده اسبو سید مهدی فخر طه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (323.49 K)