نویسنده = بهاره روستایی سید محمد میروکیلی حسین خلفی
تعداد مقالات: 1

1 بررسی نوترونی و ترموهیدرولیکی جایگزینی سوخت صفحه ای راکتور تحقیقاتی MTR با سوخت میله ای UO2-Zr
بهاره روستایی سید محمد میروکیلی حسین خلفی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (340.56 K)