نویسنده = مصطفی یوسفی احمد ذوالفقاری عبدالحمید مینوچهر
تعداد مقالات: 1

1 توسعه برنامه محاسباتی تراورد ( TRAVARD ) با قابلیت حل دو بعدی و چند گروهی معادله ترابرد نوترون
مصطفی یوسفی احمد ذوالفقاری عبدالحمید مینوچهر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (342.07 K)