نویسنده = قاسمی نژاد شیوا قاسمی زاد عباس غلام زاده لیلا
تعداد مقالات: 1

1 شبیه سازی نهشت انرژی باریکه های یون سنگین در هدف های همجوشی محصور سازی اینرسی با استفاده از کد شبیه سازی OK2
قاسمی نژاد شیوا قاسمی زاد عباس غلام زاده لیلا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (348.94 K)