نویسنده = الهام شاه حسینی سپیده شفیعی یاسر کاسه ساز سپیده امینی الهام عدالتخواه امیر مصلحی
تعداد مقالات: 1

1 بررسی دز جذبی ارگانهای حیاتی پرتوکاران سیستم پرتودهی گاما در شرایط اورژانس با استفاده ازفانتوم معادل بافت ودزیمتر TLD
الهام شاه حسینی سپیده شفیعی یاسر کاسه ساز سپیده امینی الهام عدالتخواه امیر مصلحی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (345.4 K)