نویسنده = علی داوری ابوالفضل موسی زاده
تعداد مقالات: 1

1 برآورد د?ز جذبی ناشی از جیوه جذب شده درکلیهها به روش MIRD ومقایسه با کد مونتکارلویMCNP
علی داوری ابوالفضل موسی زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (347.23 K)