نویسنده = اعظم برزوئی حسین اهری مصطفوی بهنام ناصریان خیابانی عباس مجد آبادی
تعداد مقالات: 1

1 تأثیر دزهای مختلف پرتو گاما بر میزان پرولین، قند های محلول و آنزیم پر اکسیداز دو ژنوتیپ گندم(Triticum aestivum L.) در شرایط گلخانه
اعظم برزوئی حسین اهری مصطفوی بهنام ناصریان خیابانی عباس مجد آبادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (348.36 K)