نویسنده = امین امیدی فلامرز ترکزاده سعید حمیدی مصطفی حسن زاده الهام شاه حسینی
تعداد مقالات: 1

1 کاهش خطا حاصل از تغییر دز نوترون های حرارتی در دزیمتری آلبدو- ترمولومینسانس با تغییر محل فیلتر و الگوریتم
امین امیدی فلامرز ترکزاده سعید حمیدی مصطفی حسن زاده الهام شاه حسینی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (341.24 K)