نویسنده = فاطمه گرایلی علیرضا خانچی محمد اتوکش احمد طیبی
تعداد مقالات: 2

1 مطالعه بر روی جداسازی اورانیوم از محلول اسید فسفریک با استفاده از رزین Diphonix در ستون بستر ثابت
فاطمه گرایلی علیرضا خانچی محمد اتوکش احمد طیبی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (340.36 K)

2 مطالعه بر روی سینتیک، ایزوترم، مکانیسم و منحنی عبور در جذب اورانیوم از محیط های آبی توسط میکروکپسول های DEHPA & TBP
فاطمه گرایلی علیرضا خانچی محمد اتوکش احمد طیبی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (0 K)