نویسنده = عباس رضائی افشین نیلی احمد آبادی مجید انصار ی
تعداد مقالات: 1

1 جداسازی و تشخیص باکتریهای دنیتریفایر به منظور حذف نیترات از پساب کارخانه فرآوری اورانیوم
عباس رضائی افشین نیلی احمد آبادی مجید انصار ی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (338.55 K)