نویسنده = مصطفی حسن زاده سید امیر حسین فقهی حسین خلفی
تعداد مقالات: 1

1 محاسبه پارامترهای نوترونی هدف تلاشی در راکتور زیر بحرانی واداشته با شتابدهنده TRIGA
مصطفی حسن زاده سید امیر حسین فقهی حسین خلفی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (354.23 K)